کارشناس مهندسی تکوین

تحصیلات

 • کارشناسی مهندسی متالورژی صنعتی آزاد - علوم و تحقیقات تهران از سال 1380 تا 1386

سابقه شغلی

 • از سال 1381 تا 1386
  نیمه وقت شرکت ایران خودرو تهران - مدیر: آقای مهندس ثانی
  - - کارشناس متد قوای محرکه
  دلیل ترک: خدمت سربازی
 • از سال 1389 تا کنون
  تمام وقت شرکت ایندامین سایپا تهران - مدیر: آقای مهندس کنگاورچی
  نولید کمک فنر خودرو - سرپرستی مهندسی تکوین
  دلیل ترک:

زبان

خواندننوشتنمکالمه
انگلیسیخوبخوبمتوسط

قدرت گرفته از رزومه وبلاگ

وبلاگ خالی است